fundusze-europejskie

Dnia 17 grudnia 2019 roku firma KarbonTech Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach
projektu pn „Zakup usługi polegającej na opracowaniu innowacyjnej technologii produkcji
nowego wyrobu dla KarbonTech Spółka z o.o.”
w ramach „poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla
MŚP”.
Celem głównym projektu jest opracowanie, wdrożenie do produkcji i sprzedaży nowego
produktu, w oparciu o nową technologie produkcji. Projekt polegać będzie na opracowaniu
technologii produkcji nowego produktu – oprawek okularowych z zawiasem bezśrubowym
produkowanych w oparciu o materiały typu stal nierdzewna, ABS, teflon, tytan. Finalnym rezultatem
przeprowadzonych w ramach projektu prac badawczo-rozwojowych będzie wdrożenie w

przedsiębiorstwie wnioskodawcy nowego produktu, w oparciu o nową technologię produkcji-
rozwiązań gotowych do wdrożenia w działalności przedsiębiorstwa.

Wdrażana innowacja produktowa i procesowa w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy pozwoli uzyskać
efekty:

  • wprowadzenie na rynek nowego i konkurencyjnego względem obecnie oferowanych produktu,
  • zwiększenie konkurencyjności oferty oraz przedsiębiorstwa,
  • wpływ na postrzeganie przedsiębiorstwa jako nowoczesnego i innowacyjnego,
  • pozyskanie nowych rynków zbytu, w tym zagranicznych,
  • zwiększenie przychodów.

Całkowita kwota na realizację projektu wynosi 434 110.05 PLN, w tym kwota dofinansowania z
funduszy europejskich: 299 994.75 PLN.


Informacja o realizacji projektu

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach
PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do

prowadzenia działalności B+R+I

działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Etap I usługowy – konkurs ogólny
Informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu Opracowanie dla firmy KarbonTech Spółka z
o.o. nowej technologii tworzenia wyrobu; stworzenie prototypów krążków (oczek)
wzmacniająco dekoracyjnych z włókien węglowych na potrzeby produkcji opraw okularowych
ze stali nierdzewnej.
Wartość projektu: 484 915.20 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 335 104.00 zł.


Informacja o wyniku postępowania

DOTYCZY:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020/KARBONTECH/ETAP I
na zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii i nowego

wyrobu:

technologii i prototypów krążków (oczek) wzmacniająco dekoracyjnych z włókien
węglowych na potrzeby produkcji opraw okularowych ze stali nierdzewnej. Zakup planowany
jest w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”

Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

w ramach

II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia

działalności B+R+I”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

W związku z przeprowadzonym w dniach 19.12.2020 do 29.12.2020 postępowaniem

ofertowym przekazujemy informacje o wyborze wykonawcy:
RC TECH SP Z O O Jasionka 954, 36-002 Jasionka


Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym na zakup od wykonawcy usługi

polegającej

na opracowaniu nowego wyrobu.

Zakup planowany jest w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”
Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie
otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

W związku z planowym ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.2
„Bony na innowacje dla MŚP” zapraszamy do udziału z postępowaniu ofertowym.
Szczegółowy zakres oraz wzory dokumentów w złącznikach. W przypadku pytań
dotyczących przedmiotu i zakresu przedmiotu zamówienia proszę o kontakt:

Adres mailowy: info@karbontech.pl
Telefon: 501 148 428
Osoby do kontaktu w godz. 8.00 – 16.00
Zbigniew Augustyn – członek zarządu


Zdjęcia wprowadzonego produktu

3091

3090

3092